Met dit concert wordt het twaalfde concertseizoen afgesloten.

Op deze zondag is cantor-organist Tjalling Roosjen vijfendertig jaar aan de kerkelijke gemeenschap rond De Open Hof verbonden.

Het uit te voeren programma  draagt dan ook een feestelijk karakter, af te sluiten met het heffen van het glas.

 

Concert  30 augustus 2009

 

  Lucia van Vugt – sopraan

 

  Coert van den Berg – bas

Jean Telder – orgel

  Tjalling Roosjen - orgel

 

 

1. Canzon Sol Sol La Sol Fa Mi a 8                                                 Giovanni Gabrielica         1555 - 1612

 

2. Laudate Dominum, omnes gentes                                                Claudio Monteverdi         1567 - 1643

 

3. Toccata Cleopatra a 8                                                                  Aurelio Bonelli                  ca. 1569 - 1620

 

4. a. Cantemus Domino                                                                    Lodovico da Viadan         1564 - 1645

    b. Hodie apparuerunt                                                                   

 

5. Galliarda in d                                                                                Heinrich Scheidemann     1596 – 1663

 

6. a. Der Herr schauet vom Himmel auf den Menschenkinder,        Heinrich Schütz                1585 – 1672

    SWV 292 (Uit: Kleine Geistliche Konzerte, deel I)            

    b. Wenn unsre Augen schlafen ein,

    SWV 316 (Uit: Kleine Geistliche Konzerte, deel II)

 

7. Auf meinen lieben Gott, BuxWV 179                                              Dietrich Buxtehude         1637 - 1737

    - Allemande                                                                                 

    - Double

    - Courante

    - Sarabande

- Gigue

 

8. Tierce en taille                                                                              Jean Adam Guilain          18e eeuw       

    (uit: Suite du second ton)                                                       

 

9. Concerto in C, BWV 595                                                               Johann Sebastian Bach 1685 -1750

    (bewerking voor vierhandig orgel: Maurizio Machella)             

 

10. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (Psalm 121),             Georg Philipp Telemann 1681-1767

      TWV 7-deest                                                                           

 

11. Wie gross  ist des Allmächt’gen Güte                                         Félix Mendelssohn Bartholdy  1809-1847  

      a. Canon                                                                                   1809-1847

      b. Orgelkoraal

      c. Koraal

 

Lucia van Vugt          6,7,10

Coert van den Berg   2,4,6

Jean Telder                1,3,5,7,9,10

Tjalling Roosjen        1,2,3,4,6,8,9,10,11

 

Programmatoelichting

 Wie al vijfendertig jaar op één plek werkt heeft veel om op terug te zien. Pas vanaf 1997 werken we in de ruimte zoals u deze vandaag aantreft, met een grotere kerkzaal dan voorheen en met een orgel, dat in kwaliteit haar voorgangers ruimschoots overtreft.

 Vòòr 1997 was het vooral een muzikaal genoegen om elders te spelen. Sinds 1974 vormen Jean Telder en ik een orgelduo en wij behoorden aanvankelijk in den lande tot de weinigen die zich toelegden op het repertoire voor twee orgels of orgel-vierhandig. Van die traditie met concerten op vele plekken in den lande getuigen nr. 1, 3 en 9 op het programma. Oude Italiaanse meesters schreven werk voor twee orgels, vanmiddag op één orgel uitgevoerd.

 Het is zeer prettig niet allèèn de drempel over te hoeven, op weg naar de veertig jaar…..  In de landelijke orgelagenda kondigden wij het concert aan als Tjalling Roosjen ‘and friends’. Het stemt dankbaar met goede zangvrienden te werken deze middag, maar bovenal om samen met Jean in staat te zijn in goede gezondheid deze drempel te nemen. 

Het is zijn grote verdienste achter de schermen veel voor De Open Hof gedaan te hebben; in dit verband noem ik zijn medebepalende inbreng bij de verbouwing van de kerkzaal in 1994, waardoor we kunnen vieren en concerteren met om ons heen licht, lucht en ….. een weldadige akoestiek, zoals we in kleinere kerken zelden tegenkomen.

Ook het ontwerp van het orgel met haar uitgekiende dispositie is geheel van zijn hand: een instrument dat de gemeentezang waar nodig krachtig kan ondersteunen, dit dankzij het grote aantal registerdelingen, welke een uitkomende stem van elke omvang mogelijk maakt.

Zonder Jean, zonder de huidige kerkzaal en dit nieuwe orgel zouden  deze concertserie en deze jubilaris nooit zo tot bloei hebben kunnen komen.

 

Jean heeft zich altijd intensief met de Noord-Duitse orgelmuziek bezig gehouden, derhalve onder zijn handen vanmiddag werk van Scheidemann, Buxtehude en Bach (nr. 5, 7, 9).

Zelf raak ik meer en meer bevlogen door de vroege Italiaanse muziek (nr. 2, 4) en van Schütz (nr.6), die twee maal een periode in Italië verbleef en onder andere bij Monteverdi studeerde.

Telemann schreef – met als de thema Psalm 121 - een doorgecompeerde cantate, waarvan de delen met verschillende tempi in elkaar over lopen.

In de Telemann-Werke-verzeichnis zijn alle werken van Telemann geordend en genummerd;

de toevoeging ‘deest’ wijst er op dat het geenszins zeker is dat Telemann de auteur is. Men

veronderstelt dat het ook Johann Kuhnau geweest kan zijn, de voorganger van Bach in Leipzig. De vioolpartij wordt vertolkt op orgel met een ‘derde hand’.

 

Sinds mijn klavecimbellessen in de jaren tachtig en bezoeken aan festivals voor Oude muziek ben ik ook gecharmeerd geraakt van de Franse Barok;  uit deze wereld één deeltje uit de Suite du second ton van Guilain, welk werk we in 1999 integraal opnamen op CD (nr. 8).

Het concert wordt besloten met werk van Mendelssohn (nr. 11), een andere jubilaris dit jaar, maar dan postuum, namelijk tweehonderd jaar geleden geboren. De luisteraar van calvinistische huize herkent de melodie ‘ ‘k Wil U o God, mijn dank betalen’ – waarvan acte!

 

TR

Met dit concert wordt het twaalfde concertseizoen afgesloten.

 Op deze zondag is cantor-organist Tjalling Roosjen vijfendertig jaar aan de kerkelijke gemeenschap rond De Open Hof verbonden.

 Het uit te voeren programma  draagt dan ook een feestelijk karakter, af te sluiten met het heffen van het glas.