CONCERT 25 mei 2008

 

   (foto: Jaap Huttenga)

Vespercantorij van de Raad van Kerken Soest o.l.v. Jean Telder

Jean Telder

  Tjalling Roosjen, orgel

 

 Programma: Psalmen, oud en nieuw

 

1  Praeambulum in F                                                               Jakob Praetorius                             1586-1651

 

2 PSALM 75

   a. Pseaume 75 – O Seigneur, loué sera ton renom             Jan Pieterszoon Sweelinck             1562-1621

   b. Trio Psalm 75 (naar “eene zeer kundige hand”)               Klaas Bolt                                       1927-1990

 

3 PSALM 63

   O God, thou art my God (naar Psalm 63)                             Henry Purcell                                  1659-1695

 

4 PSALM 23

   a. Psalm 23, Prélude                                                            Hans van Nieuwkoop                       geb. 1948

   b. Psalm 23, Ostinato in canon, soli en spreekkoor             Gijs van Schoonhoven                     geb. 1953

   c. Psalm 23 - Mein hütter und mein Hirtt (drie verzen)         Jan Pieterszoon Sweelinck          

   d. My shepherd is Lord                                                         Harrison Oxley                                 geb. 1933

 

5 GEZANG 13-a (naar PSALM 23)                                

   a. D' Almachtige is mijn Herder en Geleide                          Julius Röntgen                                 1855-1932

   b. Orgelkoraal Gezang 13-a                                                 Klaas E. Bartlema                            1918-1997 

 

6 PSALM 124

   Turn back, o man (naar Psalm 124)                                     Gustav Holst                                    1874-1934

 

7 PSALM 100

  a. Orgelverzen Psalm 100 (vier verzen)                                 Anoniem,                                         17e eeuw

                                                                                                 Lübbenau tabulatuur Lynar B7                                  

  b. Jubilate Deo (naar Psalm 100)                                          Benjamin Britten                              1913-1976     

 

Vespercantorij: 2a, 3, 4b, 4d, 5a, 6, 7b

Orgel: 1, 2b, 4a, 4c, 5b, 7a

 

 

  (Psalm 23 – Michael O’Brien)

 

PROGRAMMATOELICHTING

Een programma met psalmbewerkingen: de keuze is niet toevallig. De Vespercantorij werd namelijk in 1994 opgericht, een initiatief van de plaatselijke Raad van Kerken, om te voorzien in de behoefte aan periodieke vieringen met alle accent op hoogwaardige kerkmuziek, naast een sober aandeel van het gesproken Woord. In de afgelopen 14 jaar heeft deze cantorij uit de volle breedte van het repertoire geput en ook in iedere viering een Psalm in een bijzondere bewerking ten gehore gebracht.

Sweelinck’s Psalm 75 zet de toon, introvert van aanpak is Purcell’s versie van Psalm 63, spannend en toewerkend naar een muzikale climax klinkt Turn back o man (Psalm 124) van Gustav Holst en als sprankelend slot hoort u Jubilate Deo (Psalm 100) van Benjamin Britten: een zeer ritmische koorpartij ontwikkelt zich op een snelle solistische orgelpartij. Roosjen speelt vòòr deze apotheose een reeks bewerkingen over dezelfde Psalm van een anonieme  meester uit de tijd van Sweelinck; zo wisselen oud en nieuw elkaar steeds af in dit programma.

 

  (Psalm 23 – Utrechts Psalter)

 

Iedereen met enige kerkelijke affiniteit weet dat De Goede Herder hèt beeld is uit Psalm 23. Zoals de nieuwe bijbelvertaling uit 2004 het zegt: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water’.

De Goede Herder is ook de titel voor een Liber Amicorum uit 1990, een waar vriendenboek met nieuwe composities op dit thema, geschreven ter ere van het 25-jarig jubileum van Jean Telder, nu dirigent in dit concert, toen 25 jaar werkzaam als cantor-organist van de voormalige Goede Herderkerk te Hilversum. Een tweetal liederen uit deze bundel werd opgenomen in de liedbundels Zingend Geloven (bijdragen van Sytze de Vries/Willem Vogel en Jan Peter Schouten/Tjalling Roosjen).

Uit deze feestbundel kunt u gezongen en gespeeld een aantal bijdragen beluisteren van hedendaagse componisten als Hans van Nieuwkoop en Gijs van Schoonhoven. Van laatsgenoemde hoort u een zeer modern koorwerkje: een Ostinato (steeds herhaald muzikaal motief) in canon, met soli en spreekkoor.

 

  (Psalm 23 – Joanne Stephan)