Concert 29 januari 2006

 

 

 

  Cees van der Poel, orgel

   Elma van den Dool, sopraan

 

 

 

1. Praeludium en fuga in a Georg Böhm

1661 - 1733

 

2. Come again John Dowland

1562 - 1626

 

3. a. Music for a while Henry Purcell

b. Hark, the echoing air 1658 - 1695

 

4. Voluntary in e opus 5 nr. 4 John Stanley

a. adagio 1713 - 1786

b. allegro

 

5. uit: Guilio Cesare: Georg Friedrich Händel

' E pur cosi un giorno' 1685 - 1759

 

6. Motetto 'O qui coeliterraque' Antonio Vivaldi

1675 - 1741

 

7. a. Praeludium en fuga in G - BWV 550 Johann Sebastian Bach

b. uit het Notenbüchlein: 1685 - 1750

recitatief 'Ich habe genug' en

aria 'Schlummert ein, ihr matten Augen'- BWV 82

 

8. Sonata da Chiesa (1927) Hendrik Andriessen

1899 - 1981

 

9. Tre cantici Marius Monnikendam

1896 - 1977

 

 

TEKSTEN:

2. John Dowland: Come again!

 

Come again! sweete love doth now invite

thy graces that refraine,

to do me due delight.

To see, to heare, to touch, to kisse, to die

with thee againe in sweetest sympathy.

 

Come again! that I may cease to mourne

through thy unkind disdaine,

for now, left and forlorne

I sit, I weepe, I faint, I die

in deadly paine, and endless misery.

 

 

3a. Henry Purcell: Music for a while

 

Music for a while

shall all your cares beguile:

wondring how your pains were eas'd

and disdaining to be pleas'd

till Alecto free the dead

from there eternal bands,

till the snakes drop from her head

and the whip from out her hands.

 

 

3b. Henry Purcell: Hark, the echoing air

 

Hark! hark! the echoing air a triumph sings

and all around pleased cupids wave their wings.

 

 

5. Georg Friedrich Händel: E pur cosi un giorno

 

Zo ben ik in één dag beroofd van mijn glorie.

Ach, wreed lot, Caesar, mijn geliefde, is waarschijnlijk niet meer in leven.

Cornelia en Sesto kunnen niets doen, kunnen mij niet komen helpen.

O God, is er geen hoop meer?

 

Ik beween mijn lot, zo bruut, zo lang ik leef.

Maar na mijn dood zal ik me als geest wreken als een tiran, nacht en dag.

 

 

6. Antonio Vivaldi: O qui coeliterraque

 

 

O Gij, die de klaarheid van hemel en aarde, bron van licht en gebieder zijt....

Maak, dat de aarde groen uitloopt wanneer wij het oog opslaan naar de hemel, maak dat wij het hoogste goed liefheben, verwachten de eeuwige dingen, zullen haten wat verwerpelijk is.

De roos verwelkt, de golf verglijdt, de bekoorlijkheden van de wereld, zij blijken vergankelijk....

 

Alleluia.

 

 

7b. Johann Sebastian Bach: Ich habe genug (recitatief)

 

Het is genoeg, alleen dit is mijn hoop: dat Jezus mij toebehoort en ik Hem. In geloof houd ik aan Hem vast. Want ook ik zie met Simeon de vreugde van het leven ginds, laat ons in de last van deze man delen.

Ach, ik wilde, dat de Heer mij van de ketenen van mijn lichaam redde. Ach, was mijn afscheid reeds nu, met vreugde zou ik u, wereld, zeggen: het is genoeg.

 

 

Schlummert ein, ihr matten Augen (aria)

 

Sluimer in, moede ogen, val zacht en zalig toe. Wereld, ik blijf hier niet langer, heb toch geen deel aan u, wat mijn ziel zou dienen. Hier moet ik in den vreemde verblijven, daar aanschouw ik zoete vrede, stille rust.

 

 

9. Marius Monnikendam: Tre cantici

 

Alleluia.

 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

Laten wij ons verheugen en verblijden in Hem.

Wij vrezen en beminnen de levende God

en met ons hart hebben wij oprecht lief.

En evenals de zaligen zullen ook wij uw lichtend gelaat aanschouwen, Heer Christus, God.

Amen.

 

Glorie, lof en eer zij U Koning Christus, Verlosser: aan wie het sieraad van het zoonschap is geopenbaard.