Tjalling Roosjen kreeg van zijn orgelspelende vader de liefde voor de kerkmuziek overgedragen en behaalde in 1978 zijn diploma’s kerkmuziek.  Hij werkte van 1974 tot 2016 als cantor-organist in De Open Hof te Soest.  Met organist Jean Telder gaf hij decennia lang concerten voor orgel en klavecimbel en orgel quatre-mains.

Momenteel is hij actief als freelance-organist en tevens als organist-klavecinist lid van het Carminis Consort en van het instrumentale baroksensemble Joffer Bartolotti.   Als lid van de Werkgroep Zondagmiddagconcerten in De Open Hof te Soest tekent hij sinds 1998 voor de programmering en verzorgt een deel van de concerten. Tevens doet hij het nodige bestuurlijk werk op het terrein van de orgelkunst.